menu
Privacyverklaring
KeepQontrol en privacy

Verwerkingsverantwoordelijke
KeepQontrol is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft.

Persoonsgegegvens en doeleinden
Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om uw naam en e-mailadres. Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Door het gebruik van de online gedragsanalyse laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer u de online gedragsanalyse op onze website invult, vragen wij u om uw naam, bedrijf, functie en e-mailadres. Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen en over de juiste gegevens beschikken voor de resultaten van de gedragsanalyse.

KeepQontrol verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Wij kunnen alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Zonder deze persoonsgegevens, kunnen wij geen contact met u opnemen.

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt bewaren we zolang als nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag.

Derden
De ingevulde persoonsgegevens van de online gedragsanalyse worden gebruikt om samen met het bedrijf waar de persoon werkzaam is intern de resultaten te bekijken. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via info@keepqontrol.nl. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien blijkt dat de gegevens die wij van u hebben onjuist zijn, kunt u ons verzoeken om u gegevens te laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kunt gegeven toestemming op ieder moment intrekken.

Contactgegevens
Vragen over deze privacyverklaring kunnen per e-mail via info@keepqontrol.nl.

KeepQontrol
Melkrijder 9d
3861 SG Nijkerk

Wij passen onze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden.

Contact

+31 (0)6 39 5772 16
Melkrijder 9d
3861 SG Nijkerk

KeepQontrol richt zich met name op de detailhandel.
Het onderscheidende vermogen zit hem in de nuchtere, praktische aanpak en een intensieve samenwerking.

Bent u geinteresseerd in organisatie advies en wilt u een afspraak maken?

Snel antwoord op uw vraag?